Tuyển dụng

Chính sách về nhân sự tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Trong suốt hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty luôn chú trọng thu hút nhân tài, phát triển tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên. Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, nhiệt tình và năng động với hơn 1452 CB-CNV, trong đó có 319 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ đại học và trên đại học, 532 CB – CNV trình độ trung cấp và cao đẳng, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất hơn 600 người đã qua các khoá đào tạo sơ cấp.

Với tiềm năng nhân lực, kỹ thuật công nghệ cộng với chất lượng phục vụ uytín, Tôn Đông Á đã không ngừng vươn lên trở thành nhà sản xuất tôn mạ được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước

Chính sách đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ

Chính sách tiền lương thù lao, phụ cấp của Tôn Đông Á được xây dựng với mục tiêu: công bằng, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn bó lâu dài của các thành viên. Mức lương và phụ cấp của Tôn Đông Á được trả căn cứ vào vị trí công việc (mỗi vị trí đòi hỏi mức độ kiến thức, kỹ năng, độ thách thức cũng như trách nhiệm khác nhau), hiệu quả làm việc và thâm niên làm việc của nhân viên. Tất cả vị trí công việc đều được phân tích, đánh giá chi tiết và xếp vào một hệ thống thống nhất trong toàn Công ty. Hàng năm, mức cạnh tranh của mặt bằng lương cũng như thu nhập cho từng vị trí công việc đều được Phòng Nhân sự đánh giá, xem xét và điều chỉnh phù hợp

Chính sách đào tạo

Chính sách đào tạo

Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CB-CNV phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo, tự đào tạo và trao đổi kiến thức. Điều này được thể hiện qua việc Công ty liên tục tổ chức các chương trình đào tạo thuê ngoài và tự đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CB-CNV trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật, tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, thúc đẩy phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

Các loại hình khen thưởng

Các loại hình khen thưởng

Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa công ty, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực bảo vệ lợi ích chung của Công ty.

Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án: Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi dự án.

Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình hàng năm, khen thưởng ngày sinh nhật của Công ty và các ngày lễ lớn trong năm.

Hình thức khen thưởng: Cấp bằng khen; tặng thưởng tiền mặt; đề bạt, nâng lương trước hạn...

Bảo hiểm và phúc lợi

Bảo hiểm và phúc lợi

Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 24/24 được Tôn Đông Á thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, toàn thể CBNV được tham gia bảo hiểm 24/24h.

Hàng năm, Công ty tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần cho toàn thể CB-CNV của Công ty để mọi người có cơ hội thư giãn, nghỉ ngơi.