Phân phối

Hệ thống phân phối trong nước của Tôn Đông Á trải dài từ Nam ra Bắc

Kênh phân phối nội địa được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng được phân công tiếp xúc với khách hàng theo các khu vực phụ trách: 

 

1. VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số lượng khách hàng C1: 150

STT KHU VỰC PHỤ TRÁCH PHỤ TRÁCH Email ĐIỆN THOẠI.
 1

TP.HCM, Miền Đông,

Miền Trung và Tây Nguyên

Phạm Thị Tâm  tampham@tondonga.com.vn  0937 190 509
 2 TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Quỳnh  thanhquynh@tondonga.com.vn  0935 247 774
 3 Miền Đông Lê Thị Thu Hằng  thuhang@tondonga.com.vn
 0979 624 615
 4 Miền Trung và Tây Nguyên Trần Thị Luyến  luyentran@tondonga.com.vn  0908 171 434
 5 Miền Tây Lê Thị Thúy Nhản  lenhan@tondonga.com.vn  0932 613 534
 6 Võ Mỹ Huyền 
 myhuyen@tondonga.com.vn  0985 949 005
 7 Nguyễn Thị Thu Vân  thuvan@tondonga.com.vn  0904 440 577

Số lượng khách hàng thương mại: 5 

Số lượng khách hàng C2: 800

Stt Phụ trách Email Điện thoại
01  Phạm Thị Thuận  thuanpham@tondonga.com.vn  0914 088 399
02  Nguyễn Thị Ngân  ngannt@tondonga.com.vn
 0982 553 343
03  Nguyễn Thị Phương Thảo  thaontp@tondonga.com.vn  0937 601 036
04  Võ Thị Tố Uyên  touyen@tondonga.com.vn  0352 535 603
05  Nguyễn Lê Phi Yến  phiyen@tondonga.com.vn  0399 462 156
06  Nguyễn Thùy Linh  thuylinhn@tondonga.com.vn  0967 884 341
07  Nguyễn Hoàng Cẩm Hồng  camhong@tondonga.com.vn  0935 242 215
 Mảng Phụ trách Email Điện thoại
Công trình, kẽm Z275 Thái Anh Quý anhquy@tondonga.com.vn  0772 411 171
Khung trần, khung kèo, kẽm Z80 Lê Tiến Dũng dunglt@tondonga.com.vn  0902 564 722
Stt Phụ trách Email Điện thoại
01  Phạm Thị Huệ  huept@tondonga.com.vn  0901 462 686
Stt Phụ trách Email Điện thoại
01  Vũ Thị Bích Ngọc  bichngoc@tondonga.com.vn  0365 486 088
02  Bùi Thị Kim Tuyền  kimtuyen@tondonga.com.vn
 0938 255 213
03  Lê Thị Việt Trinh  viettrinh@tondonga.com.vn  0911 988 693
04  Trần Như Quỳnh   quynhnt@tondonga.com.vn  0777 544 006

2. CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TÔN ĐÔNG Á

Stt Khu vực phụ trách Phụ trách Email Điện thoại
01

Bắc miền Trung & các tỉnh miền Bắc

(từ Nghệ An đến các tỉnh phía Bắc)

 Vũ Hải Nam  hainam@tondonga.com.vn 0389 602 790
02  Đăng Quốc Khánh  quockhanh@tondonga.com.vn
0963 402 963
Stt Khu vực phụ trách Phụ trách Email Điện thoại
01

Quảng Nam, Quảng Ngãi,

Đà Nẵng

 Lê Thị Kiều Trinh  kieutrinhle@tondonga.com.vn  0905 961 517
02

Huế, Quảng Trị,

Quảng Bình, Hà Tĩnh

 Bùi Thị Ngọc Phượng  ngocphuong@tondonga.com.vn
 0782 143 896
Stt Khu vực phụ trách Phụ trách Email Điện thoại
01

Bình Định, Phú Yên,

Gia Lai, Kon Tum


 Nguyễn Trí Quán  triquan@tondonga.com.vn  0963 944 290
02  Nguyễn Hùng Vương  hungvuong@tondonga.com.vn 
 0931 927 339