Tin Tôn Đông Á

TÔN ĐÔNG Á - BẢO VỆ TẦNG OZONE CÙNG XÂY CUỘC SỐNG XANH
15/09/2022

🍀Tầng Ozone như 1 tấm “áo giáp” mỏng manh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Trái đất, môi trường sống và con người. Ánh sáng, nhiệt độ do Mặt trời mang lại là cần thiết đối với sự sống trên Trái đất, nhưng chúng mang theo những tia tử ngoại gây nhiều tác hại. Do đó, bảo vệ tầng Ozone chính là bảo vệ sự sống và con người khỏi tác hại của những tia tử ngoại này. Để bảo vệ tấm “áo giáp” mỏng manh đó, chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp hay cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm xả khí thải vào môi trường, không vứt rác bừa bãi, lựa chọn sử dụng các vật liệu có thể tái chế… 🍀Lấy phương châm “cùng xây cuộc sống xanh” trong hoạt động, hai nhà máy Tôn Đông Á được  đầu tư công nghệ hiện đại thân thiện môi trường đạt tiêu chuẩn BS EN ISO 14001 : 2015 và chú trọng  sử dụng khí nén thiên nhiên CNG để gia nhiệt thay vì dùng dầu diesel  nhằm thực hiện yếu tố "xanh"  khi sản xuất song song bảo vệ nguồn tài nguyên, giảm khí thải môi trường.
👉Hãy cùng bộ sản phẩm KING/WIN/SVIET của Tôn Đông Á góp phần bảo vệ tầng Ozone -  cùng xây cuôc sống xanh.
#BAOVETANGOZONE #TONDONGA #TDA  #TONDONGA #cungxaycuocsongxanh #KINGWINSVIET  Cùng theo dõi những thông tin từ Tôn Đông Á 
Website: http://www.tondonga.com.vn  Facebook: https://www.facebook.com/tondonga.com.vn  Zalo: https://zalo.me/1630226449412145857  Youtube: https://www.youtube.com/c/TonDongACorp Tiktok: tiktok.com/@tondongacorp LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ton-dong-a