Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

    Dự án

    Vinfast - Hải Phòng, Việt Nam

    Dự án  Vinfast
    Địa chỉ  Hải Phòng
    Hạng mục thực hiện  Cơ khí & luyện kim