Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

    Dự án

    Brotex - KCN Phước Đông, Tây Ninh

    Dự án  Brotex 
     Địa chỉ  Tây Ninh
     Hạng mục thực hiện Dệt