Đơn vị và Công ty MTV

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin công ty

 Địa chỉ 18 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 
 Số điện thoại  028 38442041
 Fax  028 38477143
 Email  info@tondonga.com.vn

Lĩnh vực hoạt động

Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á liên hệ với các khách hàng khu vực phía Nam

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại TP Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo 

Ông Đoàn Vĩnh Phước Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện

Nhân viên bán hàng

KÊNH CẮT CÁN
Tên nhân viên  Chức vụ  Khu vực  Số điện thoại Email 
Phạm Thị Tâm GSBH

HCM, MDO,MTR, TNG

0937 190 509 tampham@tondonga.com.vn
Lê Thị Thúy Nhản GSBH MTA 0932 613 534 lenhan@tongdonga.com.vn
Trần Thị Luyến NVBH MTR, TNG 0908 171 434 luyentran@tondonga.com.vn
Lê Thị Thu Hằng NVBH MDO 0979 624 615  thuhang@tondonga.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh NVBH HCM 0935 247 774 thanhquynh@tondonga.com.vn
Võ Mỹ Huyền NVBH MTA 0985 949 005 myhuyen@tondonga.com.vn
Nguyễn Thị Thu Vân NVBH MTA2 0904 440 577  thuvan@tondonga.com.vn
KÊNH THƯƠNG MẠI
Tên nhân viên Chức vụ  TMA                              Số điện thoại  Email 
Phạm Thị Thuận NVBH Hạnh Hiếu 0914 088 399 thuanpham@tondonga.com.vn
Nguyễn Thị Ngân NVBH Hạnh Hiếu 0982 553 343
ngannt@tondonga.com.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo NVBH Minh Minh
0937 601 036
thaontp@tondonga.com.vn
Võ Thị Tố Uyên
NVBH Minh Minh
0352 535 603
touyen@tondonga.com.vn
Nguyễn Lê Phi Yến
NVBH Ngọc Biển
0399 462 156
phiyen@tondonga.com.vn
Nguyễn Thùy Linh
NVBH Ngọc Biển
0967 884 341
thuylinhn@tondonga.com.vn
Nguyễn Hoàng Cẩm Hồng
NVBH Quốc Chương
0935 242 215
camhong@tondonga.com.vn
KÊNH CHUYÊN NGÀNH (KHUNG TRẦN- KHUNG KÈO-KẼM Z80)
Tên nhân viên                     Chức vụ Số điện thoại Email 
Lê Tiến Dũng PGĐ 0902 564 722 dunglt@tondonga.com.vn
Trần Thị Mỹ Linh  Trưởng bộ phận 0768 731 508 mylinh@tondonga.com.vn        
KÊNH DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH - KẼM Z275)
Tên nhân viên                     Chức vụ Số điện thoại Email 
Thái Anh Quý  PGĐ 0772 411 171 anhquy@tondonga.com.vn        
Phan Văn Đức Chuyên viên dự án 0393 131 467 ducpv@tondonga.com.vn
Lê Hữu Đức Chuyên viên dự án 0973 963 005 huuduc@tondonga.com.vn
Trần Thị Tường Vy Chuyên viên dự án 0972 921 527 tuongvi@tondonga.com.vn
Nguyễn Xuân Thưởng Chuyên viên dự án 0968 681 085
xuanthuong@tondonga.com.vn
BÁN HÀNG LOẠI 3 ĐẾN 9 (B,C,D-PHẾ LIỆU)
Tên nhân viên                     Chức vụ Số điện thoại Email                                              
Phạm Thị Huệ NVBH 0901 462 686 huept@tondonga.com.vn

Sơ đồ tổ chức


Địa điểm