Đơn vị và Công ty MTV

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Thông tin công ty

 Địa chỉ Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
 Số điện thoại  0274 3732575
 Fax  0274 3790420
 Email  info@tondonga.com.vn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh các loại tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu 

Lãnh đạo trụ sở chính

Ông Đỗ Hữu Vân Giám đốc nhà máy Tôn Đông Á tại Sóng Thần 1

 

  Khu vực giao hàng tại trụ sở chính 

Dây chuyền mạ lạnh tại trụ sở chính 


Sơ đồ tổ chức


Địa điểm