Đơn vị và Công ty MTV

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Thông tin công ty

Địa chỉ Nhà RBF-Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Số điện thoại 0222 3765178
Fax 0222 3765187
Email mtvbacninh@tondonga.com.vn

Lĩnh vực hoạt động

Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á liên hệ với các khách hàng khu vực phía Bắc

Ban lãnh đạo

 Ông Nguyễn Trịnh Vũ  Giám đốc

 

Nhân viên bán hàng

1. Bán hàng kênh thương mại

Tên nhân viên Email Số điện thoại
 Vũ Hải Nam  hainam@tondonga.com.vn
 0389 602 790
 Vũ Thị Ngọc Trâm  tramvtn@tondonga.com.vn  0338 092 997
 Đặng Quốc Khánh  quockhanh@tondonga.com.vn  0963 402 963
 Nguyễn Thị Hiền  hiennt@tondonga.com.vn  0989 585 094
 Đinh Công Quang  quangdc@tondonga.com.vn  0867 116 386

2. Bán hàng kênh chuyên ngành, kẽm, panel 

Tên nhân viên Email Số điện thoại
 Ngô Văn Tưởng  tuongnv@tondonga.com.vn 0394 136 646
 Lê Mạnh Cường  manhcuong@tondonga.com.vn 0376 484 154
 Lê Hồng Phúc  hongphuc@tondonga.com.vn 0373 861 436

 

 Sơ đồ tổ chức 

 

Địa điểm