KINGMAX

LEED

KINGMAX LEED là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á với tính năng giảm nhiệt độ bề mặt bằng cách làm giảm sự hấp thụ bức xạ mặt trời của tấm lợp. Tùy thuộc vào màu sắc lựa chọn sử dụng sẽ cho khả năng phản hồi bức xạ mặt trời ở mức độ cao hay thấp, từ đó tác động đến nhiệt độ mái lợp.

Ưu điểm vượt trội

  • Tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện năng
  • Đem lại hiệu quả mát hơn trong môi trường làm việc 
  • Đóng góp vào thang điểm để dự án đạt tiêu chuẩn LEED

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

BẢO HÀNH