Dự án

    Đã thực hiện

    First Team - KCN Bourbon An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh

    Dự án First Team
    Địa chỉ Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
    Hạng mục thực hiện Cung cấp tôn lạnh, thép mạ màu